ژانویه 28, 2023

همکاری با هاب برای برندینگ در اصفهان

یکی از افتخارات تیم برندینگ و تبلیغات هزارتو، همکاری با هاب اصفهان، مرکز نوآوری، فضای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده حرکت اول، بازوی سرمایه‌گذاری همراه اول است. هدف از این همکاری، برندینگ در اصفهان بود. هاب اصفهان به عنوان یک فضای کار اشتراکی در اصفهان فعالیت می‌کند و به نوعی، تبدیل به خانه دوم استارتاپ‌ها و…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

hafez gomroki